T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında staj yapması uygun görülenlerin listesi ektedir.

İlgililerin staja başlama tarihinde (saat 10:00) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

            a) Staj dosyası (sadece staj zorunlu olan öğrenciler için)

            b) Adli sicil belgesi  (6 ay içinde alınmış)

            c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

            ç) Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

            d) 1 adet fotoğraf (vesikalık)

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında staj yapmaya hak kazananların listesi